Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Świadectwo Charakterystyki EnergetycznejOd 2010 roku świadczymy usługi w zakresie sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej:

 • domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej;
 • lokali mieszkalnych w budownictwie jednorodzinnym;
 • budynków wielorodzinnych takich jak bloki i kamienice;
 • budynków użyteczności publicznej (kina biura galerie handlowe, urzędy, szkoły, hotele);
 • części wydzielonych, stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową (lokale handlowo-usługowe w budynkach wielorodzinnych).

Posiadamy wszystkie uprawnienia i kwalifikacje  w tym zakresie:
Lista osób uprawnionych do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
uprawnienia:  mgr inż. Janusz Nowak nr wpisu w rejestrze Ministerstwa Rozwoju i Technologii: 6446

 

Co powinniśmy wiedzieć o świadectwach charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

 

Kiedy wymagane jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Ocena charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej wymagana jest dla budynków i lokali mieszkalnych:

 • nowo wybudowanych oddawanych do użytku,
 • sprzedawanych,
 • wynajmowanych,
 • przebudowanych, w których zmianie uległy parametry energetyczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel, zarządca budynku lub jego części, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego ma obowiązek przekazania odpowiednio nabywcy albo najemcy:

 • świadectwo charakterystyki energetycznej – przy podpisaniu umowy sprzedaży albo sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy podpisaniu umowy najmu

Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

 

Ważność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).