Czyste powietrze

Celem rządowego Programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

 

Inwestycje dofinansowane z Programu Czyste Powietrze zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie budynku połączone z wymianą drzwi zewnętrznych i okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40%.

 

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Wsparcie dotyczy m.in.:

  • likwidacji starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych urządzeń spełniających wymagania programu;

  • docieplania przegród budynku;

  • wymiany stolarki okienne i drzwiowej;

  • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych);

  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Aby otrzymać dotację na kompleksową termomodernizację należy wykonać audyt energetyczny. Wymagane jest nie tylko wykonanie audytu, ale również jego realizacja w taki sposób, aby udało się obniżyć wskaźnik energii użytkowej na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%. Na audyt można otrzymać dodatkową dotację w wysokości 1200 zł.

Oferujemy Państwu pomoc w postaci wykonania audytu energetycznego a także w doborze właściwych spełniających wymagania programu drzwi zewnętrznych, okien i bram garażowych. Wszystkie znajdujące się w naszej ofercie drzwi, okna oraz bramy garażowe posiadają stosowne certyfikaty, które każdorazowo dołączamy do dokumentów sprzedaży. Zapewniamy oczywiście montaż zakupionej stolarki.