Audyt Energetyczny

audyt energetyczny budynkówAudyt energetyczny budynków jest sprawdzonym sposobem na zminimalizowanie start energii wynikających z usterek czy nieprawidłowo dobranych materiałów termoizolacyjnych. Audyt to ilustracja możliwości cieplnych budynków i wstęp do opracowania skutecznych rozwiązań, pozwalających na lepsze spożytkowanie energii cieplnej. Przeprowadzenie audytu energetycznego to swoisty wkład w ochronę środowiska – opracowane na jego podstawie rozwiązania ograniczają zużycie materiałów kopalnianych i przyczyniają się do mniejszej emisji spalin do środowiska naturalnego.

 

Czym jest audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny jest szczegółową oceną i analizą użytkowania energii w istniejącym budynku. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie i po sprawdzeniu wszystkich elementów związanych ze zużyciem energii i jej stratami sporządzana jest analiza energetyczna, która jest niezbędna do sporządzenia projektu modernizacji budynku. Zebrane dane służą do opracowania usprawnień i optymalnych rozwiązań, które zminimalizują straty energetyczne.

Przy przeprowadzaniu audytu energetycznego budynków pod uwagę bierze się wszystkie możliwe elementy obiektu, które mogą mieć usterki i przez które może uciekać energia cieplna, czyli:

  • przegrody zewnętrzne (takie jak dachy, stropodachy, ściany),
  • okna, drzwi i bramy,
  • instalacje ciepłej wody użytkowej, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
  • oświetlenie,
  • źródła energii odnawialnej (panele słoneczne, kolektory, instalacje do spalania biomasy).

Audyt energetyczny nie jest dokumentem. Jest analizą możliwości, w przeciwieństwie do świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

 

W jakich obiektach przeprowadza się audyt energetyczny?

Przedmiotem audytu energetycznego są wszelkiego rodzaje budynki (w tym mieszkalne- jednorodzinne oraz zbiorowego zamieszkania; budynki użyteczności publicznej), w których planowana jest termomodernizacja.

 

Co zawiera audyt energetyczny budynku?

Audyt zawiera wszystkie niezbędne dane do opracowania projektu termomodernizacji, w tym zakres możliwości energetycznych budynku, wszelkie parametry techniczne oraz ekonomiczne. Opracowanie audytu energetycznego rozpoczyna się sformułowaniem celu. Następnie zbierane są wszystkie niezbędne dane dotyczące obiektu oraz szczegółowo analizuje się stan istniejący. Na podstawie wszystkich tych informacji poszukuje się optymalnych rozwiązań i ulepszeń. Kiedy zebrane są już wszystkie dane i przedstawione możliwości, ocenia się najlepsze rozwiązania i przygotowuje zalecenia, które stanowią podstawę do sporządzenia audytu energetycznego (tj. końcowego raportu z oceną stanu aktualnego i szczegółowymi rekomendacjami). 

Posiadamy wszystkie uprawnienia i kwalifikacje:
mgr inż. Janusz Nowak – Zrzeszenie Audytorów Energetycznych ZAE nr wpisu: 2914